VOOR WIE?


 Artiest  / Sporter

 • Lichaam en geest in balans om optimaal te presteren
 • SMART werken, planmatig en structureel
 • Hoe om te gaan met succes
 • Kracht uit jezelf halen
 • Creativiteit
 • Loskomen van belemmerende gedachtepatronen en onderdrukte emoties
 • Behoefte aan begeleiding en ondersteuning
 • Innerlijke rust

Ondernemers

 • Loskomen van belemmerend gedachtepatronen en onderdrukte emoties
 • Het voorkomen van burn-out klachten
 • Op tijd mentale klachten signaleren en omzetten
 • Prestaties verbeteren
 • Het creëren van balans tussen lichaam en geest
 • Behoefte aan begeleiding en ondersteuning
 •  Inspiratie en creativiteit
 • Innerlijke rust

Particulieren

 • Loskomen van belemmerende gedachten  en onderdrukte emoties
 • Aandacht voor het in balans brengen van lichaam en geest
 • Verandering in je leven
 • Besluit nemen
 • Behoefte aan begeleiding en ondersteuning
 • Actie ondernemen
 • Creativiteit & inspiratie
 • Innerlijke rust

*Coaching also available in English